Zmluvy

Číslo
Rok
Typ
Zmluvné strany
Názov/predmet
Cena celkom
Mena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
Dokumenty

0003
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02.05.2022
17.05.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0002
2022
Dodatok 1 k zmluve o obstaraní predaja veci
Mestské múzeum v Pezinku, M.R.Štefánika 1, 902 01 Pezinok, IČO: 30792461
Dodatok 1 k zmluve o obstaraní predaja veci
08.03.2022
11.03.2022

Dodatok 1 Mestske muzeum Pezinok

0001
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Zmluva o poskytnutí dotácie
25.02.2022
03.03.2022

TV PEZINOK – zmluva o poskytnutí dotácie

0018
2021
Zmluva o obstaraní predaja veci
Mgr. Branislav Chovan – TELMI FACE TO FACE, Veternicová 3116/24, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 35271272
Zmluva o obstaraní predaja veci
12.11.2021
16.11.2021

Zmluva o obstaraní predaja veci Mgr. Branislav Chovan

0017
2021
Zmluva o obstaraní predaja veci
Červenokamenské panstvo, o.z., Mraznická 19, 900 89 Častá
Zmluva o obstaraní predaja veci
17.10.2021
20.10.2021

Zmluva o obstaraní predaja veci Červenokamenské panstvo, o.z.

0016
2021
Zmluva o obstaraní predaja veci
REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia, Moyzesova 26, 902 01 Pezinok
Zmluva o obstaraní predaja veci
19.10.2021
20.10.2021

Zmluva o obstaraní predaja veci REVIA – Malokarpatská komunitná

0015
2021
Zmluva o obstaraní predaja veci
LSgravIR, s.r.o., 29. augusta 940/3, 960 01 Zvolen,
Zmluva o obstaraní predaja veci
17.10.2021
19.10.2021

Zmluva o obstaraní predaja veci LSgravIR, s.r.o.

0014
2021
Zmluva o obstaraní predaja veci
Mgr. Soňa Kallová, Leitne 4134/26, 902 01 Pezinok,
Zmluva o obstaraní predaja veci
15.10.2021
18.10.2021

Zmluva o obstaraní predaja veci Mgr. Soňa Kallová

0013
2021
Zmluva o obstaraní predaja veci
Lenka Jankuliaková, Štefánikova 209, 029 01 Námestovo,
Zmluva o obstaraní predaja veci
11.10.2021
15.10.2021

Zmluva o obstaraní predaja veci Lenka Jankuliakova

0012
2021
Zmluva o obstaraní predaja veci
Václav Bobek, Slnečná 164/14, 029 01 Námestovo,
Zmluva o obstaraní predaja veci
11.10.2021
15.10.2021

Zmluva o obstaraní predaja veci Václav Bobek