Zmluvy

Číslo
Rok
Typ
Zmluvné strany
Názov/predmet
Cena celkom
Mena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
Dokumenty

0001
2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie
17.07.2023
19.07.2023

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie 1

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie 2

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie 3

Zmluva o poskytnutí fin.dotácie 4

0007
2022
Hromadná licenčná zmluva
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, IČO: 00178454
Hromadná licenčná zmluva
18.11.2022
08.12.2022

Zmluva SOZA 1
Zmluva SOZA 2
Zmluva SOZA 3
Zmluva SOZA 4
Zmluva SOZA 5
Zmluva SOZA 6
Zmluva SOZA 7

0006
2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
SWAN, a.s., Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 35680202
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
04.11.2022
29.11.2022

Zmluva SWAN str. 1
Zmluva SWAN str. 2
Zmluva SWAN str. 3
Zmluva SWAN str. 4
Zmluva SWAN str. 5

0005
2022
Dohoda o urovnaní
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022
Dohoda o urovnaní
03.11.2022
16.11.2022

Dohoda o urovnaní 1
Dohoda o urovnaní 2
Dohoda o urovnaní 3
Dohoda o urovnaní 4

0004
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
12.10.2022
13.10.2022

Zmluva Mesto Pezinok

0003
2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, IČO: 00305022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
02.05.2022
17.05.2022

Zmluva o nájme nebytových priestorov

0002
2022
Dodatok 1 k zmluve o obstaraní predaja veci
Mestské múzeum v Pezinku, M.R.Štefánika 1, 902 01 Pezinok, IČO: 30792461
Dodatok 1 k zmluve o obstaraní predaja veci
08.03.2022
11.03.2022

Dodatok 1 Mestske muzeum Pezinok

0001
2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok
Zmluva o poskytnutí dotácie
25.02.2022
03.03.2022

TV PEZINOK – zmluva o poskytnutí dotácie

0018
2021
Zmluva o obstaraní predaja veci
Mgr. Branislav Chovan – TELMI FACE TO FACE, Veternicová 3116/24, 841 05 Bratislava-Karlova Ves, IČO: 35271272
Zmluva o obstaraní predaja veci
12.11.2021
16.11.2021

Zmluva o obstaraní predaja veci Mgr. Branislav Chovan

0017
2021
Zmluva o obstaraní predaja veci
Červenokamenské panstvo, o.z., Mraznická 19, 900 89 Častá
Zmluva o obstaraní predaja veci
17.10.2021
20.10.2021

Zmluva o obstaraní predaja veci Červenokamenské panstvo, o.z.