Zmluvy

Číslo
Rok
Typ
Zmluvné strany
Názov/predmet
Cena celkom
Mena
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
Dokumenty

0000
2011
Zmluva o poskytnutí služby
Media Planet, s.r.o., Planét 20, 821 02 Bratislava, IČO: 44121571
Zmluva o poskytnutí služby pre zabezpečenie TV vysielania prostredníctvom internetu – Media Planet, s.r.o.
 
12.12.2011
12.12.2011
str 1, 2
0000
2011
Zmluva o poskytnutí služby
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava, IČO: 36063606
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti lokálneho televízneho vysielania – dodatok – BSK
 
31.10.2011
05.11.2011
str 1, 2